לפניכם מס' קטעי עיתונות שבהם התפרסמו נתונים ומידע על הטיפולים השונים אשר דר' וינברגר ערך למטופליו: